PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR)

Virksomhedens dataforhold:

 
GDPR står for Genereal Data Protection Regulation og formålet med 

lovgivningen er, at beskytte dine personoplysninger i EU og give dig 

som borger mere kontrol over dine oplysninger, give dig mere 

gennemskuelighed og sikre dig datasikkerhed. 


Loven trådte i kraft 25 maj 2018 og gælder for alle virksomheder og 

organisationer, som sælger varer og ydelser og som opbevarer 

personlige data om borgere i Europa, inklusiv virksomheder fra andre kontinenter. 


Den skal værne om dit privatliv og vil herefter ændre den måde, vi indsamler, gemmer og bruger kundedata på.
Det vil også betyde for dig, at du skal give dit samtykke HVER GANG du frivilligt giver Nordisk Fengshui dine personoplysninger som.
Navn 

Adresse 

Mailadresse 

Mobilnummer 

Produktkøb 

Transaktionsnummer, korttype og tidspunkt 


Det sker helt automatisk, 

Når du accepterer salgs- og leveringsbetingelserne 

Når du kommenterer på bloggen

Når du sender en besked via kontaktformularen 

Når du produktanmelder 

Når du "sender til en ven" 

Og når du opretter en brugerprofil 


DATAANSVARLIG HOS NORDISKFENGSHUI.DK
Den dataansvarlige på www.nordiskfengshui.dk er Susanne Sommer,

som sørger for, at dine oplysninger ikke videregives eller sælges til tredjemand.

Du får fat i hende på mail: mail@nordiskfengshui.dk


Susanne Sommer er ansvarlig for dine oplysninger på webshoppen, som er hostet på One.com.
One.com har kun adgang til de samme oplysninger som indehaveren (Susanne Sommer) af shoppen har
- dvs navn, adresse, mail, mobilnummer, produktkøb, transaktionsnummer, korttype og tidspunkt.


One.com er dataansvarlig i forhold til de oplysninger du som kunde lægger

ind på shoppen og udvikles hele tiden med henblik på at have en høj standard for IT sikkerhed og privatliv.
Det er en løbende proces sammen med den udvikling der er indenfor området.
Som udgangspunkt sætter One.com et højt sikkerhedsniveau som standard i systemet.


COOKIES OG SOCIALE MEDIER

 Shoppen bruger en række værktøjer fra sociale medier som Facebook

og Instagram for, at øge brugerinteraktion på vores site

(eksempelvis “Like” og “Share”).


Hvis du allerede benytter disse platforme, vil deres cookies muligvis

blive omstillet til vores site og linket til din brugerkonto.

I dette tilfælde vil data kunne bruges til at tilpasse visse reklamer eller

funktioner på det pågældende site - baseret på din brug af deres service fra sitet.


Shoppen sætter automatisk to cookies op på din internetbrowser

(dvs på din computer/tablet/mobiltelefon).

Den bruges som en midlertidig cookie, der benyttes til at kæde

dit besøg sammen med data for indkøbskurv, landevalg, kundelogin mv.

Denne cookie indeholder kun et unikt id.


Herudover sætter Shoppen en "Husk log ind" cookie ved dit kunde log-ind

(hvis du har valgt at have en kundeprofil).
Funktionen husker login'et til næste gang du besøger shoppen og er derfor en del af vores service.


Shoppen har ingen Cookie-boks.

NYHEDSBREV er sat op på EasyMe og her bliver du bedt om, 

at godkende og samtykke om brug af dine persondata.